promonaut: (Default)


Так, знання - урівнялівка.
У ньому теплиться життя коли воно обслуговує соціум і воно мало б згинути коли йдеться про індивідуума.
Поділитися окрайчиком знань означає видалити себе з розстрільного списку вибраних, привілейованих, тих, які визнають, що людина з незапозиченим душевним автоматично перетворюється у в'язня.

В'язень сумління - опція за замовчуванням у цій щільності.
Комп'ютер натужно гуде, коли неспроможний видати достовірну і просту інформацію. За замовчуванням його процедура розрахована на одномоментну видачу правдивої інформації. Так і його конструктор, людина з її інтелектом. Коли її мозок не видає пряму і чітку відповідь, стають до діла інші області, що перевантажує "систему", робить її ледь не збитковою. І на таке потрібен час.

Доля таких в'язнів - шантаж.
Їх шантажують, бо прив'язаність до споживання знань має психологічні наслідки. Шантажують ті, хто зміщує акценти на людину, а не на духовне. Здається, таких звуть злочинцями.

За сніданком пригадав лекцію про мову пана Іванишина, яку він читав для нас, чотирнадцятилітніх.
Школярі з розпашілим обляччям, як і аграрні спільноти, не є носіями ідей націоналізму. Ідея створює поле об'єднання, культура визначає якою має стати приналежність. Фіктивна ідея прогресу і модерновости видає паспорти громадянам, прикриваючи очі на етнічно-побутовий поділ праці до наступної переміни при нездоланних умовах існування.
Так вже сталося, що саме в такому увиразнюється неможливість співіснування знань і віри. Якщо знання ще має якийсь зв'язок з доктриною правдивости, віра простягається до абсурдного. Ви ж не можете вірити у щось маловажне, малоймовірне, тут потрібен божественний масштаб, потрібна Віра у щось, у що взагалі важко повірити, у щось, що сподвигне на досягнення максимальної ідентичности, випробує ваш сокровенний вибір і освятить.

Здемократизоване знання починає кидати тінь.
Воно щедро вкриває непрозорою пеленою швидкі зміни у соціумі, розділяє фактаж і цінності, прискорює громадянський регрес отої ідеї прогресу. Надходить момент, коли вибір на перший погляд залишається, але діапазон можливостей розширився до невпізнання.

Одісеєві пора повертатися додому, Дедалові та Ікарові час взлітати, але вже нікуди. Ми знову знатимемо про це колись, ба, ми навіть віритимемо у протилежне.Profile

promonaut: (Default)
promonaut

October 2014

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415 161718
19202122232425
262728293031 

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios